Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

 • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Sisseastumine 10. klassi

Tallinna Õismäe Vene Lütseumisse võetakse 2023/2024 õppeaastaks vastu 32 õpilast ning avatakse üks klassikomplekt.
Kehtiva vastuvõtukorra punkti 3 kohaselt 
(http://www.tovl.edu.ee/admin/upload/Dokumendid/2_DOKUMENDID/Sisseastumine/1%20klass_ru/Vastuvotu_kord_2019.pdf)
võetakse kümnendasse klassi motiveerituid ja õpihimulisi õpilasi, kellel on kooliga samad väärtushinnangud ning arvestatakse põhikooli lõputunnistust ja lõpueksami tulemust, seega kujuneb vastuvõetute nimekiri õpitulemuste pingerea alusel. Sisseastumisvestlused viiakse läbi 15. ja 16. juunil. Juhul, kui kandidaate on oodatust rohkem ning terviseohutuse tagamiseks on tarvis õpilaskandidaate hajutada, lisatakse täiendavalt vestluse päevi vahemikus 20.06-26.06.2023. Vestlusel viibivad kooli õpetajad ja juhtkond.

 
Palume õpilaskandidaatidel edastada 15. -  26. maiks 2023
 • eestikeelne motivatsioonikiri, milles tutvustatakse ennast õpilasena ning ka oma hobid - nt .kunstikoolis, muusikakoolis või mõnes ringis osalemine; lemmikõppeained, osalemine ja tulemused ainevõistlustel ja konkurssidel jms. ning põhjendatakse, miks soovitakse õpinguid jätkata just meie koolis.
  Lisaks ülalnimetatule palun vastake motivatsioonikirjas  küsimustele: 
  Mille poolest erineb gümnaasiumi õpilane põhikooli õpilasest?
  Millised plussid ja miinused näen kaugõppes?
  Miks olen just mina parim gümnaasiumi õpilaskandidaat?
 • põhikooli lõputunnistus (hetkel võite saata väljavõtte 9. klassi E-Koolist, sest lõputunnistuse saate alles juunikuus);
 • väljavõte õpinguraamatust (saate selle oma kooli kantseleist)
 • avaldus (leiate selle allpool)
 • kui oled 10.klassi vastuvõetud, ootame dokumendifotot JPG või PNG formaadis palume saata tovl.kool@gmail.com
Dokumendid palume edastada e-posti aadressile tovl@tovl.edu.ee. Kirja pealkirjaks palume märkida "Sisseastumine 10. klassi".
 
Vestlusele ootame haigussümptomiteta õpilaskandidaate personaalse kellaaja alusel. Täpsem info ruumi ja kellaaja kohta edastatakse õpilaskandidaadile, kes on küsitud dokumendid koolile 28.maiks esitanud, meili teel.
Sisseastuja vastuvõtmisest gümnaasiumiastmesse teavitatakse õpilast meili teel.

NB! Kui Terviseamet kehtestab koolis toimuvale tegevusele täiendavad koroonapiirangud ning olukord seda nõuab, võib vastuvõtuvestluste läbiviimise korralduses ja ajakavas ette tulla muudatusi. Sel juhul lisatakse täiendav info siia kodulehele ning teavitatakse asjaosalisi meili teel.
Avalduse vormi leiate siit:
Avaldus 10., 11., 12. klassi astumiseks doc
Avaldus 10., 11., 12. klassi astumiseks pdf