Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Lõpueksamid

 
2019/2020. õppeaasta eksamiperioodid
 

Gümnaasiumi riigieksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami toimumisaeg
Eesti keel teise keelena  21.-23. aprill 2020
Inglise keel   4.-11. mai 2020
Matemaatika  22. mai 2020

http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamid

Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10.00. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele riigieksamite suulised osad algavad igal eksamipäeval kell 9.00.

Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid mõjuval põhjusel ei saanud eksamist osa võtta. Lisaeksamil osalemise taotlus koos tõendiga tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast korralise eksami toimumist.


  Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 27. mai 2020
Eesti keel teise keelena (suuline) 27. - 29. mai 2020
Matemaatika 4. juuni 2020
Vene keel ja kirjandus 10. juuni 2020
Bioloogia 10. juuni 2020
Keemia 10. juuni 2020
Füüsika 10. juuni 2020
Geograafia 10. juuni 2020
Ajalugu 10. juuni 2020
Ühiskonnaõpetus 10. juuni 2020
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 10. juuni 2020
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 10.-11. juuni 2020
 
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2019. aasta 1. veebruariks.

Riigieksamite, koolieksamite ja üleminekueksamite korraldamise kord