Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:00- 08:45
2. tund 08:55- 09:40
3. tund 09:50- 10:35
4. tund 10:45- 11:30
5. tund 11:40- 12:25
6. tund 12:35- 13:20
7. tund 13:30- 14:15
8. tund 14:25- 15:10
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Lõpueksamid

 
2019/2020. õppeaasta eksamiperioodid

Tähelepanu!

Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu riigieksameid.
  • Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu.
  • Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada.
  • Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks.
  • Eksamid toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.
Gümnaasiumi riigieksamite ning põhikooli lõpueksamite kohta loe täpsemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi  kodulehelt.
 

Gümnaasiumi riigieksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami toimumisaeg
Eesti keel teise keelena  1.-3. juuni 2020
Inglise keel  ei toimu
Matemaatika  5. juuni 2020

https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10.00. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele riigieksamite suulised osad algavad igal eksamipäeval kell 9.00.

Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid mõjuval põhjusel ei saanud eksamist osa võtta. Lisaeksamil osalemise taotlus koos tõendiga tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast korralise eksami toimumist.


 Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 8. juuni 2020
Eesti keel teise keelena (suuline) 9. - 10. juuni 2020 
Matemaatika 4. juuni 2020 (ei toimu)
Vene keel ja kirjandus 10. juuni 2020 (ei toimu)
Bioloogia 10. juuni 2020 (ei toimu)
Keemia 10. juuni 2020 (ei toimu)
Füüsika 10. juuni 2020 (ei toimu)
Geograafia 10. juuni 2020 (ei toimu)
Ajalugu 10. juuni 2020 (ei toimu)
Ühiskonnaõpetus 10. juuni 2020 (ei toimu)
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 10. juuni 2020 (ei toimu)
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 10.-11. juuni 2020 (ei toimu)
 
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2019. aasta 1. veebruariks.

Riigieksamite, koolieksamite ja üleminekueksamite korraldamise kord