Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:00 - 08:45
2. tund 08:55 - 09:40
3. tund 10:00 - 10:45
4. tund 11:05 - 11:50
5. tund 12:10 - 12:55
6. tund 13:15 - 14:00
7. tund 14:10 - 14:55
8. tund 15:05 - 15:50
Kontaktinfo
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Lõpueksamid

 
2018/2019. õppeaasta eksamiperioodid
 

Gümnaasiumi riigieksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami toimumisaeg
Eesti keel teise keelena  23.-25. aprill 2019
Inglise keel   6.-13. mai 2019
Matemaatika  24. mai 2019

http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamid

Gümnaasiumi riigieksamid algavad kell 10.00. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele riigieksamite suulised osad algavad igal eksamipäeval kell 9.00.

Lisaeksamid korraldatakse neile, kes registreerusid riigieksamitele õigeaegselt, kuid mõjuval põhjusel ei saanud eksamist osa võtta. Lisaeksamil osalemise taotlus koos tõendiga tuleb esitada kolme päeva jooksul pärast korralise eksami toimumist.


  Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad:

Eksam Korralise eksami
toimumisaeg
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 3. juuni 2019
Eesti keel teise keelena (suuline) 3. - 5. juuni 2019
Matemaatika 10. juuni 2019
Vene keel ja kirjandus 13. juuni 2019
Bioloogia 13. juuni 2019
Keemia 13. juuni 2019
Füüsika 13. juuni 2019
Geograafia 13. juuni 2019
Ajalugu 13. juuni 2019
Ühiskonnaõpetus 13. juuni 2019
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni 2019
Inglise keel võõrkeelena (suuline) 13.-14. juuni 2019
 
http://www.innove.ee/et/yldharidus/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-lopueksamite-ajad

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2019. aasta 1. veebruariks.

Riigieksamite, koolieksamite ja üleminekueksamite korraldamise kord