Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:00 - 08:45
2. tund 08:55 - 09:40
3. tund 10:00 - 10:45
4. tund 11:05 - 11:50
5. tund 12:10 - 12:55
6. tund 13:15 - 14:00
7. tund 14:10 - 14:55
8. tund 15:05 - 15:50
Kontaktinfo
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

PISA põhjal on Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õpilaste tulemused kõrged

15.03.2017
Eesti õpilased on taaskord maailma eesotsas oma teadmiste ja oskustega. PISA 2015 uuringu põhivaldkond oli loodusteadused, väiksemas mahus lahendasid õpilased ka funktsionaalse lugemise ja matemaatika ülesanded.  Tallinna Õismäe Vene Lütseumi tulemused kõigis kolmes valdkonnas olid üle OECD riikide Harjumaa ja Eesti keskmise. See on märkimisväärne meie õpilaste, õpetajate saavutus. Tallinna Õismäe Vene Lütseumist osales kokku 40 õpilast.
Koolile antud tagasiside näitab keskmisi tulemusi valdkonniti (loodusteadus, lugemine, matemaatika) ja õpilaste jaotust saavutustasemete põhjal. Samuti antakse ülevaade loodusteaduste tulemustest alamskaalade kaudu. Uuringus osalevate õpilaste valim antakse uuringu korraldajate poolt, keskendutakse 15-aastastele õpilastele.
PISA peamine eesmärk on hinnata õpilaste kompetentsust, mis aitab neid koolile järgnevas elus aktiivselt osaleda. PISA hindab õpilaste suutlikkust rakendada oma oskusi ja teadmisi elulistes situatsioonides, nii isiklikes, sotsiaalsetes kui ka globaalsetes olukordades
Täpsem koolile antud tagasiside leitav lingilt: PISA 2015 tagasiside – Tallinna Õismäe Vene Lütseum
PISA (Program for International Student Assessment) on Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) rahvusvaheline hariduse hindamisprogramm, mis keskendub järgmistele küsimustele:
    Kui hästi on noored valmis eesootavateks väljakutseteks?
    Kas õpilased on võimelised analüüsima, põhjuseid leidma ja oma ideid tulemsulikult edastama?
    Kui võimekad on õpilased oma oskuseid ja teadmisi reaalses elus rakendama?
    Kas õpilase tulemus sõltub sellest, millises koolis ta on käinud ja millises peres ta üles kasvanud?
 
Allikas: http://www.innove.ee/pisa