Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

 • banner
Tundide ajad
1. tund 08:00- 08:45
2. tund 08:55- 09:40
3. tund 09:50- 10:35
4. tund 10:45- 11:30
5. tund 11:40- 12:25
6. tund 12:35- 13:20
7. tund 13:30- 14:15
8. tund 14:25- 15:10
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

​Päevakava ja õppekorralduse põhimõtted

03.09.2020
Alates 1. septembris toimub koolis järgmine õppekorraldus

 

Roheline stenaarium
 • Koolimajja sisenetakse peauksest.
 • Koolimaja sisenejatele on kättesaadavad desovahendid.
 • Õppetöö koolis toimub statsionaarselt (roheline stsenaarium). Statsionaarse õppe puhul on prioriteediks 1.-3.kl ning 9. ja 12.kl sh juhul kui vanemate klasside õpilased on osaliselt/või täielikult distantsõppel.
 • Tundide ajad:  http://www.tovl.edu.ee/ Vahetunnid on lühendatud kuni 10 minutini pikade klassivaheliste kontaktide vähendamiseks ning on mõeldud ainult klassiruumi vahetamise ja tuulutamise jaoks, puuduvad tunni alguse ja lõpetamise kellad, et tagada laste hajutatud klassist väljumist ja sisenemist. Paaristundide puhul 2., 3., 4. kooliastmes vahetundi ei kasutata.
 • Distantsõpet (kollane ja punane stsenaarium) viiakse läbi eraldi tunniplaani alusel, kus on sätestatud kohustuslike lõimitud ainete tunnid,  online tunnid Google Classroom (või muul õpilastele tuttavas) keskkonnas toimuvate on-line/ või videotundide maht õppeaineti.
 • Kui klassis on tuvastatud COVID-19 haigestumine, saadetakse klass kodusesse isolatsiooni ja distantsõppele kaheks nädalaks.
 • Arvestades kooli suurust, on eesmärk nii palju kui võimalik tagada astmeline töökorraldus, hajutatus, mis vähendaks õpilastevahelisi kontakte ja ülerahvastatust üldkasutatavates ruumides.
 • Koolipäev korraldus tagab õpilaste kontaktide vähendamist: sööklas viibivad üheaegsed maksimaalselt kolm klassi korraga.
 • 1. – 3. klassid õpivad koduklassides, (va rühmatundidega ained), et kindlustada vähem liikumist ruumide vahel, liiguvad üldjuhul õpetajad. Hea ilma puhul võimalikult palju tunde toimib õues, kusjuures kehalise kasvatuse tunnid toimuvad ainult õues.
 • 1.-3.klasside pikapäeva- ja arendusrühmade töö toimub eraldi rühmades.
 • Lisa-, konsultatsiooni-, järelvastamis- ja ringitunnid toimuvad vastavalt koostatud töögraafikule. Konsultatsiooniaeg on kõikidele õpetajatele kokku lepitud kindla ajakava ja ruumiplaaniga. Kokkuleppel õpetajaga konsultatsiooni võib pidada online.
 • Üritused võivad toimuda tavapärasest väiksemates gruppides hajutatuse põhimõtet järgides.
 • Liikumine koolis: õpilaste liikumist vahetundide ajal reguleerib klassi- või aineõpetaja; õpilaste liikumist koridorides reguleerivad kõik sellel korrusel olevad õpetajad (kõik õpetajad on korrapidajad); korruste vaheline liikumine toimub üles parema tiiva ja alla vasaku tiiva kaudu (tiib määratletakse asendist näoga kooli poole);
 • Vahetundide korraldamist ning ruumide tuulutamist reguleerivad aineõpetajad;
 • Koolis haigestunud õpilane või töötaja peab koheselt koju minema. Haigestunud töötaja teavitab haigestumisest juhtkonda, haigestunud õpilane pöördub õpetaja või kooliõe poole,kes teavitab juhtkonda. Alaealise õpilase puhul tuleb kutsuda vanem õpilasele järele. Kui õpilase terviseseisund enne vanema kohale jõudmist silmnähtavalt halveneb, helistada 112. Haigestumisjuhtumi puhul konsulteerida kooli tervishoiuteenuse osutajaga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220 ning käituda vastavalt juhistele.
 • Õpilane või töötaja võib kooli naasta siis, kui perearst on tunnistanud ta terveks.
 • Õpilane, tema vanem, kooli töötaja või Terviseamet teavitab kooli, kui COVID-19 kahtlus on leidnud kinnitust.
 • Kool teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid ja vanemaid. Teavituse koostamisel tuleb olla delikaatne, mainimata haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.
 • Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid: riikliku mõõdikuna KOV-i territooriumil COVID-19 haigusesse nakatunuid tuvastatud ei ole või nakatunute arv ei ületa Tallinnas 25 uue nakatunu piiri 100 000 elaniku kohta kahe
  nädala jooksul.
Kollane stenaarium.
 • Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 haigusesse leviku
  tõkestamiseks;
 • Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 25 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta.
 • Koolid on avatud, kuid vajalik on kontaktõppes olevaid õpilasi hajutada nii, et kooli täituvus on kuni 50%. Kontaktõpe on oluline tagada esmajärjekorras 1.-3. ja 9., 12. klasside õpilastele ning hariduslike erivajadustega õpilastele. Õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks on soovitav korraldada õppetöö hajutatult ( hajutatud söögivahetunnid, koduklassides õppimine, õuesõpe, e-õppe päevad jm).
Punane stsenaarium
 • Riigis on kehtestatud eriolukord. Koolid on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele, osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli puudutavate kokkulepetega. Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt.
 • Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks; Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 50 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta.