Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

 • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Tunniplaan
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Sisseastumine 10. klassi

Tallinna Õismäe Vene Lütseumisse võetakse 2024/2025 õppeaastaks vastu 32 õpilast ning avatakse üks klassikomplekt.
 
Kehtiva vastuvõtukorra punkti 3 kohaselt võetakse kümnendasse klassi motiveerituid ja õpihimulisi õpilasi, kellel on kooliga samad väärtushinnangud ning arvestatakse põhikooli lõputunnistust ja lõpueksami tulemust, seega kujuneb vastuvõetute nimekiri õpitulemuste ja vestluse pingerea alusel. Sisseastumisvestlused viiakse läbi 17. ja 18. juunil 2024. aastal. Vestlusel viibivad kooli õpetajad ja juhtkond.
Palume õpilaskandidaatidel edastada 15. -  24. maiks 2024
 • eestikeelne motivatsioonikiri, milles tutvustatakse ennast õpilasena ning ka oma hobid - nt .kunstikoolis, muusikakoolis või mõnes ringis osalemine; lemmikõppeained, osalemine ja tulemused ainevõistlustel ja konkurssidel jms. ning põhjendatakse, miks soovitakse õpinguid jätkata just meie koolis.
  Lisaks ülalnimetatule palun vastake motivatsioonikirjas  küsimustele: 
  Mille poolest erineb gümnaasium põhikoolist?
  Mis on sinu arvates Tallinna Õismäe Vene Lütseumi eripära? 
  Miks sobiksid just sina TÕVLi gümnaasiumisse õppima?
  Mis motiveerib sind õppima?
  Millised on sinu ideed koolielu mitmekesisemaks muutmiseks ja kas oled valmis neid ideid ka ellu viima?
 • põhikooli lõputunnistus (hetkel võite saata väljavõtte 9. klassi E-Koolist, sest lõputunnistuse saate alles juunikuus);
 • avaldus (leiate selle allpool)
Dokumendid palume edastada e-posti aadressile tovl@tovl.edu.ee. Kirja pealkirjaks palume märkida "Sisseastumine 10. klassi".
 
Täpsem info ruumi ja vestluse kellaaja kohta edastatakse õpilaskandidaadile, kes on küsitud dokumendid koolile 24.maiks esitanud, meili teel.
Vestlusele ootame õpilaskandidaate personaalse kellaaja alusel. Vestlus kestab ca 20 minutit ning toimub põhiliselt eesti keeles. Selle käigus hindab vastuvõtukomisjon õpilasi järgmistes valdkondades: motivatsioon ja TÕVLis õppimise sobivus, enesejuhtimine, avatus maailmale ja suhtlemine (sh vene ja inglise keeles)
Enne vestlust mõtle järgmistele teemadele ja ole valmis komisjoniga neil teemadel arutlema:
 1. Keskkond - oleme Rohelise Kooli võrgustiku liige ning keskkonnateemad on meie jaoks olulised. Mõtle, kas keskkond on ka sinu jaoks oluline? Kas ja kuidas oled valmis panustama RK tegemistesse?
 2. Tehisaru, e-riik, tehnoloogia - Milline on sinu kogemus AI-ga? Mis on AI kasutamise plussid ja miinused? Mis teeb Eestist eduka e-riigi?
 3. Meedia - Kas ja kui palju jälgid meediat? Mis keeles ja kust uudiseid loed? Kas jälgid ka eestikeelseid uudisteportaale, kui jah, siis milliseid? Kui ei, siis miks?
 4. Kirjandus - Milliseid raamatuid meeldib sulle lugeda? Kes on sinu lemmik autor? Mis keeles sa raamatuid loed?
 5. Tuntud eestlased maailmas (muusikud, sportlased, näitlejad jne) - Milliseid Eesti muusikuid/sportlasi/näitlejaid jne oskad nimetada? Kes on sinu eeskujud ja miks?
 6. Tervis - Kui palju paned rõhku enda vaimse tervise hoidmisele? Kas jälgid oma uneaega ning toitumist ja liikumist?
 7. Konfliktide lahendamine - Kui koolis tuleb ette keerulisemaid olukordi, siis kuidas oma probleem lahendad? Kelle käest vajadusel abi ja nõu küsid? 
 8. TÕVLi õppekava - tutvu enne vestlust gümnaasiumi tunnijaotusplaani ja valikkursustega. Millised ained sulle kõige enam huvi pakuvad? Kuidas motiveerid end õppima aineid, mis sulle nii huvitavad ei pruugi olla? 
Sisseastuja vastuvõtmisest gümnaasiumiastmesse teavitatakse õpilast e-meili teel.
Kui oled 10. klassi vastuvõetud, siis ootame dokumendifotot (JPG või PNG formaadis) e-mailile 
tovl.kool@gmail.com
Avalduse vormi leiate siit:
Avaldus 10., 11., 12. klassi astumiseks doc
Avaldus 10., 11., 12. klassi astumiseks pdf