Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Õppenõukogu koosolekud 2017/2018. õppeaastal

 
Õppenõukogu koosoleku päevakava  27.08.2018   nr 1-5/6
1. Koolijuhi tervitussõna. Muudatused pedagoogilises kollektiivis. Õppenõukogu päevakava 
2. Õppenõukogu esimehe ja sekretäri valimine 
3. Õppejuhi Niina Sidorenko tervitussõna. Pikendatud õppeaasta kokkuvõte 
4. 2017/2018. õppeaasta Tallinna Õismäe Vene Lütseumi õppe- ja kasvatustegevuse tulemused 
     4.1.Lütseumi töö analüüs 2017/2018. õppeaastal. Peamiste tegevusalade analüüs. 
     4.2.Tasemetööde analüüs. Tugiteenuste töö analüüs 
     4.3.Tervisedendava tegevuse analüüs 
     4.4.Koolitaseme-, uurimus- ja loovtööde analüüs 
     4.5.Õppetoolide töö kokkuvõte 
     4.6.IKT valdkonna analüüs 
     4.7.Kasvatustöö analüüs. Tunnivälise ja koolivälise tegevuse analüüs. 
5. 2018/2019. õppeaasta prioriteedid, eesmärgid ja ülesanded
6. Muudatused lütseumi põhikooli õppekava üldosas ning kooli õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise tingimustes ja korras 
7. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine. Individuaalsete õppekavade rakendamine 
8. Töökeskkonna nõukogu tööst 
9. Esindaja nimetamine hoolekokku 
10. 2018/2019. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine
Õppenõukogu koosoleku päevakava  20.06.2018   nr 1-5/5
1. Pikendatud õppeaasta kokkuvõte.
2. Põhikooli lõpetamine. 
3. Põhikooli lõpueksamite kokkuvõte. 
4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine. 
5. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel. 
6. Gümnaasiumi lõpetamine. 
7. Gümnaasiumi kooli lõpueksamite kokkuvõte. 
8. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine 
9. Õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga
Õppenõukogu koosoleku päevakava  12.06.2018   nr 1-5/4
1. Aasta kokkuvõte 1.kl.– 11. kl. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
2. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
Õppenõukogu koosoleku päevakava  05.01.2018   nr 1-5/3
1. Individuaalse õppekava ja koduõppe rakendamine.
Õppenõukogu koosoleku päevakava  04.01.2018   nr 1-5/2
1. Välisriigist tulnud õpilastele õpingute jätkamiseks klassi määramine.
Õppenõukogu koosoleku päevakava  01.12.2017   nr 1-5/1
1. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine.