Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Возьми из мира лучшее и сделай это своим  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

IV школьная ступень - 10.-12. класс (гимназия)

Школьный план (IV ступень)

Õppeained Tundide arv 10 11 12
Vene keel 6 2 2 2
Kirjandus   1 1 2
Eesti kirjandus e.k. 1 1    
Eesti keel e.k. 15 5 5 5
Inglise keel e.k. 12 4 4 4
Matemaatika (kitsas). Kooli valikkursused (+4). 10.kl. e.k. (1 kursus) 11.kl. e.k. (1 kursus), 12 e.k. (1 kursus) 8+4 3+1 3+1 3+1
Matemaatika (lai) Kooli valikkursused (+2). 11.kl. e.k. (1 kursus), 12 e.k. (kaks kursust) 14+2 5 4+1 4+2
Loodusgeograafia e.k. 2   2  
Inimgeograafia e.k. 1 1    
Bioloogia 4 1 1 2
Füüsika 5 2 2 1
Keemia 3 2 1  
Ajalugu e.k. (10.kl) 6 2 2 2
Inimeseõpetus e.k. 1 1    
Ühiskonnaõpetus e.k. 2     2
Muusika e.k. 3 1 1 1
Kunst e.k. 2 1 1  
Kehaline kasvatus e.k. 5 2 2 1
Kokku   30/31 28/29 26/28
         
Valikained:        
Riigikaitse e.k. Praktiline õpe välilaagris 2 2    
Uurimistöö alused 1   1  
Arvuti kasutamine uurimistöös e.k. 1 1    
Meediaõpetus e.k. 1   1  
Kodulugu e.k. 1   1  
Kodulinn Tallinn e.k. 1 1    
Rakenduste loomiste ja programmeerimise alused e.k. 1   1  
Majandusõpetus e.k. 1 1    
Ettevõtlusõpetus e.k. 1   1  
Joonestamine e.k. 1   1  
Töö tekstidega 1     1
Usundõpetus i.k 1     1
Esmaabi e.k 1   1  
Disain ja modelleerimine e.k. 1     1
Karjääriõpetus e.k. 1   1 1
    35/36 36/37 30/32