Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Возьми из мира лучшее и сделай это своим  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

II ступень обучения - 4.-6. класс


Школьный план (II ступень)
 
Õppeained Tundide arv 4 5 6
Vene keel 11 5 3 3
Kirjandus 4   2 2
Eesti keel 12 4 4 4
Englise keel 12 4 4 4
Matemaatika 13 4 4 5
Loodusõpetus 7 2 2 3
Ajalugu 3   1 2
Inimeseõpetus 2   1 1
Ühiskonnaõpetus 1     1
Muusika 4 2 1 1
Kunst 3 1 1 1
Tööõpetus 4 1 2 1
Kehaline kasvatus 6 2 2 2
Valikained:        
Matemaatika 1
Kokku   25 28 30