Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Возьми из мира лучшее и сделай это своим  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

Открытая информация

  • Tellitud uuringuid ja analüüse  - ei ole.
  • Jõustunud kohtulahendeid - ei ole.

Üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside  2018  - 2022  TÕVL

Оформление школьной страницы

Изменения к оформлению школьной страницы

Утверждение стоимости обучения в АВС школе - приказ.

Информация, связанная с вопросами бюджета, доступна на сайте Департамента образования.

Taotlus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks on registreeritud Andmekaitse Inspektsiooni avalikus dokumendiregistris

Taotlus delikaatsete isikuandmete töötlemisest teavitamiseks

Утверждение стоимости группы продленного дня - приказ 


Korruptsiooni ennetamise meetmed:
1. korruptsiooni  eest vastutav isik Rita Juhanson, kontaktandmed: Rita.Juhanson@tovl.edu.ee
2. Tallinna Õismäe Vene Lütseumi ametikohad, millele kaasneb ametiseisund: haldusjuht, haridustehnoloog, raamatukoguhoidja, õppejuht, õpetajad.
Alus: TÕVL direktori 26.08.2023 kk. nr 1-2/16
3. 
Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel on haldusjuht ning haridustehnoloog.
Alus: TÕVL direktori 21.09.2023 kk. nr 1-2/26
Korruptsiooni ennetamise juhend.

Mis on korruptsioon? veebikoolitused www.korruptsioon.ee