Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Возьми из мира лучшее и сделай это своим  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

Вакансии

Tallinna Õismäe Vene Lütseum on kaasaegse õpikeskkonnaga kool Tallinnas. Oleme Haabersti
linnaosa suurim kool. Oleme ka Liikuma kutsuv Kool, Roheline Kool ja Ettevõtlik Kool.
Koolis õpib üle 1100 õpilase, keda õpetavad rohkem kui 70 õpetajat.

Ootame 2023/2024. õppeaastast oma meeskonda uusi teotahtelisi ja uuendusmeelseid õpetajaid:
EESTI KEEL (1,0 koormus)
AJALOO-JA ÜHISKONNAÕPETUS (1,0 koormus, õppekeel eesti keel)
MUUSIKA (1,0 koormus, õppekeel eesti keel)
KUNST (1,0 koormus põhikoolis, õppekeel eesti keel)
KLASSIÕPETAJA (1,0 koormus, õppekeel eesti keel)
LIIKUMISÕPETUS (1,0 koormus, õppekeel eesti keel)
MATEMAATIKA (1,0 koormus)

Sobiv kandidaat
1. on avatud, uuendusmeelne ning leiab lahendusi töös ette tulevatele takistustele
2. on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis
3. omab veendumust ja arusaama, et õpetaja on koolis õpilaste jaoks
4. on korrektne väljenduses ja välimuses
5. on hea suhtleja.

Omalt poolt pakume
1. avatud, kaasaegset ning paindlikku töökeskkonda
2. võimalust rakendada oma ideid
3. enesearendamise võimalusi ja toetavat meeskonda
4. rõõmu oma tööst igasse päeva
5. parkimiskohta ja õpetaja puhkust

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid
1. sooviavaldus ja motivatsioonikiri
2. ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, et kandidaat vastab
haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 sätestatud nõuetele
3. eesti keele oskus C1 tasemel
4. CV
5. muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume saata hiljemalt 31.05.2023 tovl@tovl.edu.ee
Tööle asumise aeg 28.08.2023.