Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks

  • banner
Tundide ajad
1. tund 08:15 - 09:00
2. tund 09:10 - 09:55
3. tund 10:15 - 11:00
4. tund 11:20 - 12:05
5. tund 12:25 - 13:10
6. tund 13:30 - 14:15
7. tund 14:25 - 15:10
8. tund 15:20 - 16:05
Kontaktinfo
Registrikood 75019135,
Õismäe tee 28, 13512 Tallinn
(+372) 674 - 95 - 51
tovl@tovl.edu.ee
Vaata kaardilt

Õppekava

1.9 õppetöö:
1.9.1 õppeaasta eesmärgid;
1.9.2 õppetöö korraldus (tundide ajad jms);

1.9.3 õppekava sh:
1.9.3.1 kasutatav hindesüsteem ja hinnete viie palli süsteemi teisendamise põhimõtted;
1.9.3.2 kirjeldavate sõnaliste hinnangute kasutamine koolis;
1.9.3.3 hindamise, hindamisest teavitamise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise üldised tingimused ja kord;
1.9.3.4 haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted;
1.9.3.5 vanematele tagasiside andmise kord õpilase käitumise (sealhulgas hoolsuse) kohta;
1.9.3.6 hinnete ja hinnangute vaidlustamise kord;
1.9.3.7 järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord.
1.9.3.8 tunnijaotuskava;
1.9.3.9 võõrkeelte õpetamine;
1.9.3.10 valikained, nende tutvustus;
1.9.3.11 õppeaasta ürituste kava;